5S: het inrichten en organiseren van werkplekken

Zó zal uw werkplek er niet uit zien!
Althans dat hoop ik niet.. 

 

Belangrijke vraag:
Hoe vaak zijn medewerkers op zoek naar:
dossiers, materialen, collega's, instructies..?

Breng dit in beeld en start 'n 5S traject.

 

Processen gaan stromen.
Levertijden worden gehaald
Kwaliteit gaat omhoog
Irritaties op de werkvloer verdwijnen
Communicatie onderling versterkt

Teams gaan beter samenwerken

De verbetercultuur komt op gang!

 

Wat is 5S en waarom 5S?


5S is een methode voor het optimaal inrichten, organiseren en standaardiseren van werkplekken. Het geeft medewerkers de mogelijkheid om zelf invloed uit te oefenen op hun directe werkomgeving en in teamverband knelpunten op te lossen.


Werknemers gaan zelf aan de slag met 5S: Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Stimuleren. Door deze stappen te doorlopen wordt verbeter energie opgewekt en aangezet.

 

Resultaat: een blije werknemer met een geordende en overzichtelijke werkplek, die de gehele werktijd weet waar hij of zij aan toe is.

 

De kracht van 5S: iedereen kan het en binnen 3 dagen al zichtbare resultaten. Het smaakt al snel naar meer en is een goede start voor de weg naar een continu verbetercultuur.

 

De 5 S-sen zijn de zogeheten “piepers van de werkvloer”:
Zonder aardappelen geen Hollandse maaltijd, zonder 5S geen verbetercultuur

 

     

Scheiden:
Sorteren van werkzaamheden en benodigdheden op de werkplek.  Wat is nodig, wat niet, wat enkel 1 x per week etc.

 

Schikken:

Vaste plekken voor de gesorteerde en overgebleven benodigdheden. Bepalend hiervoor is de analyse van de werkzaamheden op en rond de werkplek.


Schoonmaken:

Maak het schoon en hou het schoon. Hierdoor zal de kleinste afwijking al snel opvallen en krijgt geen kans groter te worden.

Ben trots op jouw werkplek en laat dit ook aan klanten zien.

 

Standaardiseren: 

De eerste 3 S-stappen zijn redelijk eenvoudig, gewoon aan de slag gaan. Vaak echter blijft een 5S traject hangen bij de 3e S van Schoonmaken. De 4e is de moeilijkste maar wel de belangrijkste om stappen te kunnen maken. Met standaardiseren kun je veel kleine dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse knelpunten en irritaties wegnemen.

De medewerkers wordt geleerd met andere ogen naar hun werkplek te kijken en stellen al snel eerste verbeteringen voor en implementeren deze direct.

 

Hoe zorg je dat iedereen op jouw werkplek op dezelfde wijze werkt en dat de nieuwe situatie in stand blijft of zelfs nog verder verbetert! Hierbij is teamwerk en communicatie onontbeerlijk. Door in teams stap voor stap de dagelijkse processen te doorlopen komen kleine en grote irritaties en knelpunten bovendrijven en worden aangepakt en opgelost.

 

Bij deze S komt ook creatief inzicht om de hoek kijken. Visualiseer op een dusdanige manier de werkzaamheden dat iedereen het als vanzelfsprekend gaat beschouwen. Door iets vanzelfsprekend te maken kun je gedrag veranderen. En dat is vaak een gewenst resultaat van 5S.

Maak veel foto's, werk met symbolen en kleuren en laat zien hoe je de werkplek achtergelaten wil hebben.

Maak de gewenste weg de makkelijkste weg.

 

Stimuleren:

Voer regelmatig inspecties uit.
Vier de kleine successen en deel complimenten uit
Blijf alert op irritaties en knelpunten.

Probeer altijd weer de standaarden te verbeteren.

 

Word een lerende organisatie door deze mensgerichte methode

 

hierboven in een laboratorium: VOOR 5S           en           NA 5S

Zonder 5S geen optimalisatie op de werkvloer

Zonder aardappels geen Hollande maaltijd

Om een stamppot te maken heb je aardappels nodig:
het voedzame basisingrediënt dat de samenhang creëert.
En wat de aardappel voor een stamppot is,
is werkplekoptimalisatie voor een duurzaam “lean” werkproces. 
 
Herkent u dit?     Of is het al ver gestructureerd? 
Werkplekoptimalisatie is de voedingsbron waarop u
een gezond en continu verbeterende organisatie kunt bouwen.

Annemiek is:

resultaatgericht

mensgericht

grensverleggend

en

"dirigeert" een lean-traject op een creatieve en succesvolle manier.

 

Bent u geïnteresseerd en zoekt u een
Lean BlackBelt?

Of heeft u vragen?

Bel: 06  13  512  978

annemiek@inno-idee.nl

NIEUW:

LEAN in de Zorg spel:

Er komt een patiënt bij de dokter??

Ontwikkeld door het UMC Utrecht

Leer uw medewerkers procesbreed te kijken!

 

Dit als uitbreiding op de door Inno-Idee vaak gebruikte simulatiespellen:
Lean, A3, 5S, Kata en Scrum/Kanban